Intolerantie (geneeskunde)

EsculaapNeem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

Bij intolerantie voor een stof reageert een persoon met een ongewone lichamelijke reactie op het contact met die stof, terwijl diezelfde stof bij anderen gewoonlijk geen bijzondere reactie veroorzaakt. Bij een vergiftiging is er dus geen sprake van intolerantie, omdat een ongunstige reactie in dat geval normaal is.

Men kan onder andere intolerant zijn voor medicijnen, voor alcohol of voor bepaalde voedingsmiddelen. In het laatste geval is er sprake van voedsel-intolerantie. De door de EAACI voorgestelde nomenclatuur kent twee vormen van voedselovergevoeligheid. Bij voedsel-intolerantie wordt gesproken van niet-allergische voedselovergevoeligheid. De andere vorm van voedselovergevoeligheid heet voedselallergie.[1] Los daarvan kennen we nog het begrip malabsorptie, het niet kunnen opnemen van voedingsstoffen.

Pseudo-allergie is een vorm van intolerantie waarbij hetzelfde reactie-mechanisme wordt uitgelokt als bij bepaalde vormen van allergie, echter zonder tussenkomst van het immuunsysteem.

Etymologie: Intolerantie betekent "onverdraagzaamheid" (Latijn: tolerantia = dulden, verdraagzaamheid).