Joule
English: Joule

Grotere en kleinere eenheden
fac­tornaamsym­bool
10−12picojoulepJ
10−9nanojoulenJ
10−6microjouleμJ
10−3millijoulemJ
1jouleJ
103kilojoulekJ
106megajouleMJ
109gigajouleGJ
1012terajouleTJ
1015petajoulePJ
1018exajouleEJ
1021zettajouleZJ

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie. De joule is vernoemd naar James Prescott Joule. De joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter. In formule

uitgedrukt in de eenheden joule (J), newton (N), meter (m), kilogram (kg), seconde (s) en watt (W).

Een joule is dus een wattseconde. Hoewel tegenwoordig[wanneer?] de joule in Nederland uitgesproken wordt als rijmend op zwoel of zwoele, werd vroeger meestal de uitspraak rijmend op het Engelse owl gehanteerd. In België is de uitspraak met een duidelijke "oe"-klank gangbaar. Aangezien de familie Joule uitgestorven is, is niet met zekerheid bekend hoe de naam Joule werd uitgesproken.