Kernfase

Een kernfase[1] in een levenscyclus van een zich geslachtelijk voortplantend organisme, wordt gevormd door de eencellige fase en de (aaneensluitende) generaties met gelijke ploïdiegraad, dus haploïde of diploïde.

Bij veel meercellige eukaryoten treedt in hun levenscyclus een afwisseling van kernfasen op. Veranderingen van ploïdiegraad vinden plaats:

  1. bij de bevruchting, waarbij zich uit de haploïde gameten een diploïde zygote vormt, en
  2. bij de meiose (reductiedeling, rijpingsdeling), waarbij haploïde cellen worden gevormd.

In de levenscyclus van een organisme wordt de haplofase gevormd door alle opeenvolgende haploïde stadia, de diplofase wordt gevormd door alle opeenvolgende diploïde stadia in de levenscyclus van dat organisme. Een zich geslachtelijk voortplantende eukaryoot heeft dus een kernfasewisseling: een cytologische afwisseling van een haplofase en een diplofase.