Kieuw
English: Gill

De kieuwen van een tonijn, van achteren gezien.
Kamsalamanderlarve met uitwendige kieuwen.
De ademhaling van een kreeftachtige.

Kieuwen stellen een organisme in staat om zuurstof uit het water op te nemen en koolzuurgas af te staan. Het betreft voornamelijk vissen en amfibieën. Ook kreeftachtigen en sommige insectenlarven hebben ademhalingsorganen die kieuwen worden genoemd, maar deze zijn wezenlijk anders van structuur.