Kilometer
English: Kilometre

Zoek dit woord op in WikiWoordenboek
De oorspronkelijke definitie van de meter in 1795 was 1/10.000.000e deel van de helft van de lengte van een meridiaan. De in deze figuur aangeduide afstand was dus per definitie 10.000 km
Grotere/kleinere eenheden
fac­tornaamsym­bool
10−15femtometer
of fermi
fm
10−12picometerpm
10−10ångströmÅ
10−9nanometernm
10−6micrometer
of micron
µm
10−3millimetermm
10−2centimetercm
10−1decimeterdm
1meterm
101decameterdam
102hectometerhm
103kilometerkm
106megameterMm
109gigameterGm
1012terameterTm

De kilometer (symbool km) is een van het SI afgeleide eenheid van lengte, gelijk aan 1000 meter. De kilometer is sedert de invoering van het metriek stelsel de gebruikelijke eenheid om een reisafstand over land aan te geven. Zie mijl.

1 kilometer is ongeveer gelijk aan:

Lengtes om een kilometer mee te vergelijken:

Kilometrering

Een positie langs een weg of spoorweg (een enkelvoudige coördinaat, geen positie in de dwarsrichting) wordt vaak aangeduid met de kilometrering, het aantal km van een basispunt. Dit wordt bij veel spoorwegen en grotere wegen getoond op hectometerpalen e.d. Zie ook Geocode (spoorlijn).