Kleur
English: Color

Icoontje doorverwijspaginaZie Kleur (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Kleur.
Kleurencirkel
Dit artikel is een deel van de serie over:
Kleur
Algemeen:
Kleurruimte
Licht
Verzadiging
Intensiteit
Luminantie
Aandoeningen:
Synesthesie
Kleurenblindheid
Wetenschap:
Kleurconstantie
Subtractieve kleurmenging
Additieve kleurmenging
Kleurenspectrum

Kleur is te beschouwen:

  1. Als een quale, een kwalitatieve eigenschap van de bewuste waarneming via het oog.
  2. Als fenomeen, kleur ontstaat als verschijnsel bij de vermenging van licht en duisternis, beschreven in de kleurenleer van Goethe.
  3. Als een eigenschap van licht in de fysica. De kleur van licht wordt bepaald door de intensiteit van de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. Mensen nemen kleur waar wanneer elektromagnetische straling met een golflengte tussen 750 en 400 nanometer het oog bereikt. Het geheel van de intensiteiten van al die golflengtes is het spectrum.

Er bestaat geen voor de hand liggende relatie tussen bovengenoemde natuurkundige definitie van kleur en de actuele kleurervaring als qualia. In de fysica wordt dat aangeduid met emergentie: een nieuwe eigenschap.

De kleur van het oppervlak van een voorwerp wordt bepaald door het spectrale deel van het licht dat door dat oppervlak wordt weerkaatst. De overige kleuren worden geabsorbeerd zie bij lichtabsorptie.