Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van koolstofmonoxide
Structuurformule van koolstofmonoxide
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
CO
IUPAC-naamkoolstofmonoxide
Andere namenkoolstof(II)oxide, koolmonoxide, carbonyl
Molmassa28,0101 g/mol
SMILES
[O+]#[C-]
InChI
1/CO/c1-2
CAS-nummer630-08-0
EG-nummer211-128-3
PubChem281
BeschrijvingKleurloos en reukloos verstikkend gas
Vergelijkbaar metkoolstofdioxide, methaan
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouderToxischSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnenH220 - H280 - H331 - H360d - H372
EUH-zinnengeen
P-zinnenP201 - P210 - P261 - P311 - P410+P403
OmgangNiet inademen, contact en blootstelling vermijden
OpslagIndien bewaard in gasfles, temperatuur niet boven 50 °C laten uitkomen; stevig gesloten houden verwijderd van direct zonlicht, hitte, vonken en open vlammen vanwege ontvlambaarheid
EG-Index-nummer006-001-00-2
VN-nummer1016
MAC-waarde23 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandgasvormig
Kleurkleurloos
Dichtheid(bij 0°C) 0,00125 g/cm³
Smeltpunt−205,06 °C
Kookpunt−191,47 °C
Goed oplosbaar inmethanol, ethanol
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog−110,5 kJ/mol
Sog, 1 bar197,7 J/mol·K
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO. In de volksmond wordt het vaak gewoonweg CO genoemd. Het is een kleurloos gas dat onder meer ontstaat door onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen (de meeste organische verbindingen). Het is een vrij belangrijke stof in de chemische industrie. Koolstofmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk. Het gas is fractioneel lichter dan lucht.

Het oxidatiegetal van koolstof in koolstofmonoxide is +II, in plaats van het gebruikelijke +IV. Het kan daarom verder geoxideerd worden tot koolstofdioxide en is daarom brandbaar: