Lijst van veelgespeelde schaakopeningen

Hieronder volgt een alfabetische lijst van de belangrijkste (meest gespeelde) schaakopeningen:

OpeningsnaamTypeZetten
Aangenomen damegambietgesloten1.d4 d5 2.c4 dxc4
Aljechinhalfopen1.e4 Pf6
Ben-Onihalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5
Caro-Kannhalfopen1.e4 c6
Catalaanshalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.g3
Dame-Indischhalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6
Engelsflankspel1.c4
Franshalfopen1.e4 e6
Geweigerd damegambietgesloten1.d4 d5 2.c4 en geen dxc4
Grünfeld-Indischhalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5
Hollandshalfgesloten1.d4 f5
Italiaansopen1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5
Koningsfianchettohalfopen of halfgesloten1.e4 g6 2 d4 Lg7
Koningsgambietopen1.e4 e5 2.f4
Konings-Indischhalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 g6
Nimzo-Indischhalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4
Oud-Indischhalfgesloten1.d4 Pf6 2.c4 d6
Philidoropen1.e4 e5 2.Pf3 d6
Pircverdediginghalfopen1.e4 d6
Rétiflankspel1.Pf3
Russischopen1.e4 e5 2.Pf3 Pf6
Scandinavischhalfopen1.e4 d5
Schotsopen1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4
Siciliaanshalfopen1.e4 c5
Slavischgesloten1.d4 d5 2.c4 c6
Spaansopen1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5
Tarraschverdediginggesloten1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c5
Weensopen1.e4 e5 2.Pc3