Lijst van voormalige dagbladen in Vlaanderen

Deze lijst van voormalige dagbladen vermeldt de namen van naoorlogse Vlaamse (ook Franstalig Vlaamse) dagbladen die niet meer verschijnen. De meeste zijn ten gevolge van fusies verdwenen. In sommige gevallen leeft de naam voort in de titel van de fusiekrant, of als ondertitel of katern van de krant waarin hij is opgegaan. Andere dagbladen zijn van naam veranderd (hier betreft het dus de titel en niet de krant zelf die is opgeheven), en weer andere zijn voortgezet als weekblad of als andersoortig periodiek.

Lijst

Verscheen van 1940 tot 1944
Ontstaan uit De Nieuwe Standaard, werd overgenomen door Het Volk - einde titel in 1975
In 2004 voortgezet als De Tijd
Opgeheven in 1974
Fuseerde in november 1996 met de Gazet van Antwerpen
In 1979 opgegaan in Het Nieuwsblad
Ging in 1978 op in De Gentenaar
Opgeheven in 1974
Opgeheven in 1974
Ontstaan uit De Nieuwe Standaard, werd overgenomen door Het Volk - einde titel in 1995
Bestond van 1945 tot 1947, werd vervangen door De Nieuwe Gids
Opgeheven in 1965
Opgeheven in 1998
In 1978 voortgezet als De Morgen
In 1978 samen met de Volksgazet voortgezet als De Morgen - einde titel in 1989
Overgenomen door Het Nieuws van den Dag in 1948 - einde titel in 1966