Literatuur
English: Literature

  • zie artikel voor het nederlandse tijdschrift, zie literatuur (tijdschrift).
    merton college, hal van de bibliotheek

    literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect.[1][2][3] het gaat dus om geschriften die gewaardeerd worden als kunstwerken, met name fictie, drama en poëzie.[4] literatuur wordt bestudeerd in het vakgebied van de literatuurwetenschap.

    daarnaast wordt de term literatuur gebruikt in de betekenis van vakliteratuur: alle geschriften die over een bepaald onderwerp uit een willekeurig, bijvoorbeeld technisch, vakgebied zijn verschenen. in de literatuurwetenschap heten de bestudeerde literaire werken primaire literatuur; de literatuurwetenschappelijke vakliteratuur is de secundaire literatuur.

  • verschillende soorten definities
  • studie van literatuur
  • zie ook

Zie artikel Voor het Nederlandse tijdschrift, zie Literatuur (tijdschrift).

Literatuur, ook letterkunde, schone letteren of kortweg letteren, is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect.[1][2][3] Het gaat dus om geschriften die gewaardeerd worden als kunstwerken, met name fictie, drama en poëzie.[4] Literatuur wordt bestudeerd in het vakgebied van de literatuurwetenschap.

Daarnaast wordt de term literatuur gebruikt in de betekenis van vakliteratuur: alle geschriften die over een bepaald onderwerp uit een willekeurig, bijvoorbeeld technisch, vakgebied zijn verschenen. In de literatuurwetenschap heten de bestudeerde literaire werken primaire literatuur; de literatuurwetenschappelijke vakliteratuur is de secundaire literatuur.