Lorentzkracht
English: Lorentz force

Elektromagnetisme
Lightning strike jan 2007.jpg
elektriciteit · magnetisme
Wetenschappers

De lorentzkracht is bekend als de kracht van een magnetisch veld op een bewegende lading.De natuurkunde hanteert een algemenere definitie die ook rekening houdt met het elektrisch veld:"De lorentzkracht is de kracht die op een lading wordt uitgeoefend door een elektromagnetisch veld".De elektrische kracht kan een geladen deeltje versnellen (en dus ook vertragen). De magnetische kracht kan alleen de richting van de beweging van het geladen deeltje veranderen, niet de grootte.

De lorentzkracht is vernoemd naar de Nederlandse natuurkundige Hendrik Lorentz.Vooral de magnetische kracht is bijzonder omdat de grootte afhangt van de snelheid van het deeltje en omdat de richting loodrecht staat op die van het magnetisch veld. Het bestaan kan worden verklaard met behulp van relativistisch elektromagnetisme. Omdat elektrische stroom veroorzaakt wordt door bewegende lading, werkt de lorentzkracht ook op geleiders in (elektro)magnetische velden.