Marketingcontrol

Marketingcontrol omvat het volgen van de lopende marketingactiviteiten door vergelijken van de in het marketingplan vervatte doelstellingen met de werkelijke resultaten. Marketingcontrol is niet alleen het vergelijken van planning met realisatie, maar ook tussentijdse terugkoppeling en bijsturing.

Door een effectieve marketingcontrol kan geleerd worden van fouten die in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot de beoordeling van de markt en het formuleren en uitvoeren van marketingbeleid. Op deze wijze zal men de markten waarop men opereert steeds beter leren kennen en kan sneller en doelgerichter worden ingespeeld op veranderingen.

De resultaten van de marketingcontrol zijn weer input voor een nieuwe planningscyclus.

Kotler onderscheidt vier groepen van marketingcontrol activiteiten:

1. bewaking van de marketingresultaten

In hoeverre komen de geplande resultaten overeen met de realisatie (bijvoorbeeld omzet, marktaandeel, ...)?

2. bewaking van de winstgevendheid

De bijdrage van product, gebied, afnemersgroep, distributiekanaal, ordergrootteklasse aan de winstgevendheid van de organisatie.

3. bewaking van de efficiency

Hoe efficiënt worden de marketingmix instrumenten ingezet? Bijvoorbeeld de kosten van distributie per verkooppunt, de kosten per eenheid bereik per reclamemedium, de servicekosten per verkocht product.

4. bewaking van de marketingfunctie

Dit betreft de algemene beoordeling van de marketingfunctie van de organisatie.