Mol (eenheid)
English: Mole (unit)

Kleinere eenheden
fac­tornaamsym­bool
10−6micromolμmol
10−3millimolmmol
1molmol

De mol (meervoud molen[1]) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor hoeveelheid stof. Het gehanteerde symbool is eveneens mol.