Molair volume
English: Molar volume

Het molaire volume (symbool: Vm) is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een zuivere stof. Het is voor het eerst beschreven door Avogadro, een Italiaanse scheikundige.

Molair volume van een gas

Het molaire volume van één mol ideaal gas is onder dezelfde omstandigheden (druk en temperatuur) altijd hetzelfde en kan met de ideale gaswet worden berekend. Onder standaardomstandigheden met een ideaal gas is dit:

Vm = 22,414 dm3/mol (l/mol)
(T = 273,15 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Voor reële gassen ligt deze waarde bij bovenvermelde temperatuur en druk altijd in de buurt van 22 (± 0,5) dm3/mol (l/mol).)

Men kan bij 25 °C de volgende afgeronde waarde gebruiken:

Vm = 24,5 dm3/mol (l/mol)
(T = 298 K en p = 1 atm = 101325 Pa).

Het molaire volume is vrijwel onafhankelijk van het soort gas. Dit is te verklaren doordat de moleculen zich in de gasfase zo ver van elkaar bevinden, dat ze elkaar niet raken. Lichte moleculen hebben bij een bepaalde temperatuur een hogere snelheid dan zware moleculen, waardoor bij gelijke aantallen moleculen de gasdruk p dezelfde waarde krijgt. Hieruit kan worden afgeleid dat het volume bepaald wordt door de grote lege tussenruimtes tussen de moleculen en niet door de afmetingen van het molecuul.