Mondiaal dorp

Mondiaal dorp (Engels: Global Village) is een door Marshall McLuhan (The Gutenberg Galaxy, 1962) bedachte term die de trend beschrijft van massamedia die de tijds- en plaatsbarrières van de menselijke communicatie steeds meer wegneemt, waardoor mensen op een mondiale schaal kunnen communiceren. De wereld is daardoor zogezegd in een dorp veranderd. Het internet en het World Wide Web worden vaak gezien als de daadwerkelijke voltrekking van het verschijnsel global village.

Achtergrond

De echte doorbraak van de 'global village in met name het internationale communicatieverkeer kwam tot stand door de inzet van de Britse reclamemakers de gebroeders Saatchi. Op zoek naar nieuwe markten voor het eigen reclame- en marketingadviesbureau in Londen richtten zij rond 1970 hun pijlen op de Verenigde Staten. Daar merkten zij dat grote Amerikaanse firma's nauwe en langdurige banden hadden met eigen Amerikaanse reclamebureaus die aanvankelijk onbreekbaar bleken. De Saatchi's organiseerden echter een -zo bleek naderhand uitmuntende - promotiecampagne voor het eigen bedrijf, waarin zijn stelden als enige over dé oplossing te beschikken voor permanente markt-, omzet- en winstgroei in een wereld die inmiddels een grote Global village was geworden. Door deze overal in Amerika uitgedragen campagneboodschap over 'Global village', ging deze slogan in de periode erna een vrijwel eigen leven leiden: van gehaaide marketingtruc ten behoeve van één Brits reclamebedrijf raakte het gaandedeweg populair en werd tot een vrijwel algemeen soort 'leidend' filosofisch beginsel met name in de internationale politiek.