Necrofilie
English: Necrophilia

Necrofilie, Grieks: νεκρος lijk of dode, is een seksuele voorkeur voor het bedrijven van seks met een dood lichaam. De term zou afkomstig zijn uit het werk van Krafft-Ebing genoemd Psychopathia Sexualis.[1] Necrofilie wordt als afwijking beschouwd.

Het kunnen uitoefenen van totale controle over de "partner" kan een reden zijn voor de voorkeur voor een lijk.

De bijbehorende term voor het daadwerkelijk hebben van seks met een lijk is strikt genomen necroseksualiteit. Deze term wordt overigens niet zoveel gebruikt. Necroseksualiteit is een parafilie en in sommige landen strafbaar. In Nederland is necroseksualiteit niet expliciet strafbaar gesteld. Er is ook geen overkoepelend verbod op lijkschennis, maar enkel het verbod op grafschennis en andere verstoringen van de laatste rustplaats.[2]

Necroseksualiteit vereist uiteraard beschikbaarheid van een lijk, zoals na grafschennis of moord, bij werken met lijken, bij het overlijden van een naaste, of bij het vinden van een lijk.