Necrofilie

Necrofilie, Grieks: νεκρος lijk of dode, is een seksuele voorkeur, parafilie, voor het bedrijven van seks met een lijk. De term zou afkomstig zijn uit het werk van Krafft-Ebing genoemd Psychopathia Sexualis.[1] Necrofilie is in de meeste landen strafbaar en wordt als afwijking beschouwd. In Nederland is necrofilie niet als zodanig opgenomen in het wetboek van strafrecht, maar het is als lijkschennis wel degelijk een strafbaar feit.[2]