Neutronenster
English: Neutron star

Een neutronenster is het eindstadium van een ster waarvan de kernmassa na de implosie tussen 1,4 en zo'n 3[1][2][3][4][5] maal die van de zon bedraagt. De maximale massa van een niet roterende neutronenster is 2,16 maal de massa van de zon.[6] Roterende neutronensterren kunnen nog een iets grotere massa hebben. Omdat aan het eind van de levensduur tijdens het supernovastadium van de ster een aanzienlijk deel van de massa wordt weggeblazen is de neutronenster zelf wat minder zwaar. De straal is in de orde van grootte van 10 kilometer.