Opening (schaken)

Het schaakspel kent een groot aantal vaste openingen, die dikwijls voorkomen. In de zestiende eeuw was er al een aantal openingen bekend, nu zijn er enkele honderden bekende openingen die na diepgaande analyses overgaan in een groot aantal varianten en subvarianten. Een opening begint altijd met een zet van een pion of van een paard, andere stukken kunnen dan nog niet gespeeld worden (voor hen is er sprake van een blokkade). Meestal wordt een van beide centrumpionnen het eerst gespeeld in een poging om snel het centrum onder controle te krijgen, maar soms wordt een van de vleugelpionnenals beginzet gespeeld.