Periode (scheikunde)

De elementen van het periodiek systeem kunnen in een aantal perioden ingedeeld worden op basis van hun elektronenconfiguratie. Elke periode eindigt aan de rechterkant van het periodiek systeem met een edelgas waarvan de buitenste elektronenschil geheel gevuld is. Doordat de schillen niet allemaal even veel elektronen kunnen bevatten, zijn de perioden niet allemaal even lang. De periodenummers staan regelrecht in verband met het hoofdkwantumgetal n van de schil die in die periode wordt opgevuld.

In totaal komen er in het periodiek systeem zeven perioden voor, die genummerd zijn van 1 tot en met 7. Het ligt in de lijn der verwachting dat binnenkort[wanneer?] element 119 (ununennium) gesynthetiseerd wordt, en dat zal dan het eerste element in de achtste periode zijn.[1]

1
Ia
18
0
11
H
2
IIa
Periodiek systeem13
IIIa
14
IVa
15
Va
16
VIa
17
VIIa
2
He
 Periode 1: 1s
23
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
 Periode 2: [He]2s2p
311
Na
12
Mg
3
IIIb
4
IVb
5
Vb
6
VIb
7
VIIb
8
VIIIb
9
VIIIb
10
VIIIb
11
Ib
12
IIb
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
 Periode 3: [Ne]3s3p
419
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
 Periode 4: [Ar]3d4s4p
537
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
 Periode 5: [Kr]4d5s5p
655
Cs
56
Ba
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
 Periode 6: [Xe]4f5d6s6p
787
Fr
88
Ra
↓↓104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 Periode 7: [Rn]5f6d7s
 
Lanthaniden57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
Actiniden89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr

Andere groeperingen binnen het periodiek systeem zijn:

  • referenties

Referenties

  1. (en) Kit Chapman, Kristy Turner, The hunt is on. Education in Chemistry (13 februari 2018). Geraadpleegd op 2019-03-13.