Pierre de Fermat

  • pierre de fermat

    pierre de fermat (beaumont-de-lomagne, 17 augustus 1607[1]castres, 12 januari 1665) was een franse jurist aan het parlement van toulouse en daarnaast een wiskundige, aan wie een aantal vroege ontwikkelingen worden toegeschreven die geleid hebben tot de moderne differentiaalrekening.

    in het bijzonder wordt hij erkend voor zijn ontdekking van een originele methode voor het vinden van de grootste en de kleinste ordinaten van gekromde lijnen, een methode die analoog is aan die van de toen nog onbekende differentiaalrekening. ook zijn onderzoekingen in de getaltheorie spreken tot de verbeelding. hij werd vooral bekend door de naar hem vernoemde laatste stelling van fermat, die overigens niet de laatste was die hij ooit poneerde, maar wel de stelling waarvoor het langst naar een bewijs werd gezocht. dat werd pas in 1994 gevonden. daarnaast heeft hij opmerkelijke bijdragen geleverd aan de analytische meetkunde, de kansrekening en de optica.

  • levensloop
  • werk
  • beoordeling van zijn werk
  • literatuur
  • zie ook

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, 17 augustus 1607[1]Castres, 12 januari 1665) was een Franse jurist aan het Parlement van Toulouse en daarnaast een wiskundige, aan wie een aantal vroege ontwikkelingen worden toegeschreven die geleid hebben tot de moderne differentiaalrekening.

In het bijzonder wordt hij erkend voor zijn ontdekking van een originele methode voor het vinden van de grootste en de kleinste ordinaten van gekromde lijnen, een methode die analoog is aan die van de toen nog onbekende differentiaalrekening. Ook zijn onderzoekingen in de getaltheorie spreken tot de verbeelding. Hij werd vooral bekend door de naar hem vernoemde laatste stelling van Fermat, die overigens niet de laatste was die hij ooit poneerde, maar wel de stelling waarvoor het langst naar een bewijs werd gezocht. Dat werd pas in 1994 gevonden. Daarnaast heeft hij opmerkelijke bijdragen geleverd aan de analytische meetkunde, de kansrekening en de optica.