Plan Lievense

  • luc lievense (1981)

    plan lievense was een plan voor energieopslag met behulp van een waterbuffer in het markermeer toen het voornemen tot inpoldering tot markerwaard van de baan was. in 1981 presenteerde ingenieur l.w. lievense een alternatief plan voor de markerwaard. de kern van het plan bestond eruit van het markermeer een buffer te maken voor de productie van elektriciteit. dit meer zou gevuld met water moeten worden in tijden van weinig vraag en veel aanbod van elektriciteit. de overcapaciteit die er dan bestaat aan elektriciteitsproductie diende aangewend te worden om de waterstand in het meer omhoog te brengen. wanneer er weinig aanbod was en veel vraag zouden de turbines van het meer stroom leveren. dit plan was uitgedacht in verband met de problemen rond elektriciteitsopwekking met windenergie. het aanbod van elektriciteit door windturbines is door de sterk variƫrende windsnelheden grillig en heeft weinig verband met de vraag. door de aanleg van dit spaarbekken hoopte lievense dit probleem te ondervangen.

  • capaciteit
  • bezwaren
  • revival
  • omgekeerd stuwmeer
  • externe links

Luc Lievense (1981)

Plan Lievense was een plan voor energieopslag met behulp van een waterbuffer in het Markermeer toen het voornemen tot inpoldering tot Markerwaard van de baan was. In 1981 presenteerde ingenieur L.W. Lievense een alternatief plan voor de Markerwaard. De kern van het plan bestond eruit van het Markermeer een buffer te maken voor de productie van elektriciteit. Dit meer zou gevuld met water moeten worden in tijden van weinig vraag en veel aanbod van elektriciteit. De overcapaciteit die er dan bestaat aan elektriciteitsproductie diende aangewend te worden om de waterstand in het meer omhoog te brengen. Wanneer er weinig aanbod was en veel vraag zouden de turbines van het meer stroom leveren. Dit plan was uitgedacht in verband met de problemen rond elektriciteitsopwekking met windenergie. Het aanbod van elektriciteit door windturbines is door de sterk variƫrende windsnelheden grillig en heeft weinig verband met de vraag. Door de aanleg van dit spaarbekken hoopte Lievense dit probleem te ondervangen.