Postcode
English: Postal code

Landen die postcodes voeren:
cijfers:

 3 cijfers

 4 cijfers

 5 cijfers

 6 cijfers

 7 cijfers

 8 cijfers

 9 cijfers

 10 cijfers

alfanumeriek:

 6 posities

 7 posities

 8 posities

 Geen postcode in gebruik

Een postcode is een korte reeks tekens, vaak tussen de vier en negen cijfers en/of letters lang, die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post (met optische tekenherkenning, OCR) gemakkelijker te maken. Elk land dat postcodes kent, hanteert een andere grammatica — een andere manier om de tekens te combineren.

Niet alle landen kennen postcodes. Zo zijn ze afwezig in veel Afrikaanse landen (waar overigens ook vaak straatnamen ontbreken).