Propeen
English: Propene

Propeen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van propeen
Structuurformule van propeen
Molecuulmodel van propeen
Molecuulmodel van propeen
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H6
IUPAC-naampropeen
Andere namenpropyleen
Molmassa42,07974 g/mol
SMILES
C=CC
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
CAS-nummer115-07-1
EG-nummer204-062-1
PubChem8252
BeschrijvingKleurloos en reukloos gas
Vergelijkbaar metEtheen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouder
Gevaar
H-zinnenH220 - H280
EUH-zinnengeen
P-zinnenP210 - P410+P403
EG-Index-nummer601-011-00-9
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandgasvormig
Kleurkleurloos
Smeltpunt−185,26[1] °C
Kookpunt−47,69[1] °C
Vlampunt−108[1] °C
Zelfontbrandings- temperatuur485[1] °C
Dampdruk1,0140 × 106[1] Pa
Oplosbaarheid in water384 × 10−3[1] g/l
Onoplosbaar inwater
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment0,366 D
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Propeen is een koolwaterstof, behorend tot de groep der alkenen, met als brutoformule C3H6. De stof komt voor als een kleurloos en reukloos gas.

Propeen is in zeer kleine hoeveelheden aanwezig in aardolie en wordt daarom vooral door middel van kraakprocessen geproduceerd. Na destillatie van de reactiemengsels worden hieruit diverse lagere alkenen gewonnen.