Ras (plant)

Een ras is een sinds lang bestaande term die afhankelijk van de context diverse betekenissen kan hebben. Het hieronder volgende heeft betrekking op de strak omschreven betekenis volgens de Nederlandse Zaaizaad- en plantgoedwet 2005. Een dergelijk ras is vergelijkbaar met een cultivar, beide termen hebben betrekking op een gekweekte selectie, maar er is een groot verschil in rechtspositie.

In het spraakgebruik wordt in de landbouw en groenteteelt de term ras gebruikt, terwijl in de sierteelt en de boomteelt meestal de term cultivar wordt gebruikt. Meestal hebben beide termen in deze context dezelfde betekenis.