Rijksweg

Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Nationale weg, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Een rijksweg is een nationale weg in Nederland. Rijkswegen worden onderhouden door Rijkswaterstaat in opdracht van het Rijk.