Seconde
English: Second

Kleinere eenheden
fac­tornaamsym­bool
103kilosecondeks
1secondes
10−3millisecondems
10−6microsecondeµs
10−9nanosecondens
10−12picosecondeps
10−15femtosecondefs
10−18attosecondeas
10−21zeptosecondezs
10−24yoctosecondeys

Het woord seconde is afkomstig van het Latijnse pars minuta secunda dat letterlijk tweede kleine deel betekent. Voor een deel heeft dat betrekking op het zestigtallige stelsel zoals dat in Babylon in gebruik was. Men verdeelt tegenwoordig nog steeds uren en booggraden eerst in 60 minuten (dat wil zeggen kleine deeltjes) en deze weer in 60 seconden (tweede kleine deeltjes).Het woord heeft betekenissen in de natuurkunde, de wiskunde en de muziek.