Spoorstroomloop
English: Track circuit

schematische tekening van een spoorstroomloop
Het principe van een spoorstroomloop en een voorbeeld met een sein.
Figuur 1. Een relais wordt bekrachtigd door stroom vanaf de rails. Daardoor toont het sein aan het begin van de spoorstroomloop groen.
Figuur 2. De as van de trein sluit de beide spoorstaven kort, waardoor het relais afvalt en het sein rood toont.

Een spoorstroomloop is een stroomkring in een spoorweg. De spoorstroomloop wordt gebruikt voor de detectie van treinen. Dit is van belang voor rijwegbeveiliging en blokbeveiliging. Met deze beveiligingen wordt voorkomen dat treinen naar eenzelfde spoor geleid kunnen worden en onderling botsen. Ook overwegen kunnen worden aangestuurd door spoorstroomlopen. De spoorstroomloop wordt soms ook gebruikt om signalen naar een trein te verzenden, door de spoorstroomloop in pulsen te laten lopen, of door de frequentie van de spoorstroomloop te moduleren. Het gaat hierbij vaak om informatie voor treinbeïnvloedingssystemen.