Symbolen van Esperanto

 • esperanto vlag
  esperanto-onderwerpen
  dit artikel is onderdeel van de serie esperanto
  taal
  akademio de esperanto · grammatica · woordenboek · esperantologie · alfabet · telwoorden · fundamento · pmeg
  verenigingen
  akademio internacia de la sciencoj · uea · tejo · bemi · esperanto nederland · nej · vlaamse esperantobond · fleja · osiek · internationale katholieken
  geschiedenis
  l.l. zamenhof · tijdslijn · verklaring van boulogne · ata-ita-crisis · neutraal moresnet · manifest van praag · bona espero · esperantostad
  esperantocultuur
  esperanto-bijeenkomst · radio · internacia televido · finvenkismo · homaranismo · kabei · pasporta servo · politiek · la espero · symbolen · esperantist · uk · ijk · moedertaalsprekers · zamenhofdag
  esperantoliteratuur
  piv · auteurs · esperantostrips · esperantotijdschrift
  kritiek op het esperanto
  hervormd esperanto · esperantido · eurokloon
  portaal  portaalicoon  esperanto
  esperanto star.png

  het traditionele esperanto-symbool is een groene vijfpuntige ster. de vijf punten van de ster symboliseren de vijf werelddelen, de kleur groen staat voor de hoop. als de ster los wordt gebruikt van de vlag staat er vaak een "e" in, zodat iedereen kan herkennen dat het de esperanto-ster is.

 • de esperantovlag
 • het jubileumsymbool
 • het volkslied
 • de munt

Esperanto vlag
Esperanto-onderwerpen
Dit artikel is onderdeel van de serie Esperanto
Taal
Akademio de Esperanto · Grammatica · Woordenboek · Esperantologie · Alfabet · Telwoorden · Fundamento · PMEG
Verenigingen
Akademio Internacia de la Sciencoj · UEA · TEJO · BEMI · Esperanto Nederland · NEJ · Vlaamse Esperantobond · FLEJA · OSIEK · Internationale Katholieken
Geschiedenis
L.L. Zamenhof · Tijdslijn · Verklaring van Boulogne · Ata-ita-crisis · Neutraal Moresnet · Manifest van Praag · Bona Espero · Esperantostad
Esperantocultuur
Esperanto-bijeenkomst · Radio · Internacia Televido · Finvenkismo · Homaranismo · Kabei · Pasporta Servo · Politiek · La Espero · Symbolen · Esperantist · UK · IJK · Moedertaalsprekers · Zamenhofdag
Esperantoliteratuur
PIV · Auteurs · Esperantostrips · Esperantotijdschrift
Kritiek op het Esperanto
Hervormd Esperanto · Esperantido · Eurokloon
Portaal  Portaalicoon  Esperanto
Esperanto star.png

Het traditionele Esperanto-symbool is een groene vijfpuntige ster. De vijf punten van de ster symboliseren de vijf werelddelen, de kleur groen staat voor de hoop. Als de ster los wordt gebruikt van de vlag staat er vaak een "E" in, zodat iedereen kan herkennen dat het de Esperanto-ster is.