Syntenie
English: Synteny

Syntenie is het voorkomen van (groepen van) genen op hetzelfde chromosoom van groepen. Bij nauwer verwante taxa komen op vergelijkbare chromosomen overeenkomstige (homologe) groepen van genen voor: de syntene blokken.

Syntenie-analyse

Door DNA-sequencing en het in kaart brengen van genen bij een grote verscheidenheid van soorten is het duidelijk geworden dat nauw verwante organismen overeenkomstige groepen van genen in vergelijkbare onderlinge plaats in het genoom hebben. Het verschijnsel van plaatsen (genomische gebieden) op de chromosomen met overeenkomstige genenvolgorde wordt syntenie genoemd.[1][2]

Door syntenie-analyse kan bij vergelijking van de genomen van verwante soorten worden nagegaan of twee of meer regio's afgeleid zijn van een overeenkomstig genomisch gebied, de syntenische gebieden.