Taxonomie

Taxonomie[1][2] (Grieks: τάξις táxis ordening, schikking en νόμος nómos gebruik, wet) is, in wetenschappelijk en technologisch verband, het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Taxonomie is hiermee een vorm van classificatie. Taxonomie verwijst naar zowel de gehanteerde indelingsmethode als naar de hiërarchische ordening die hiervan het resultaat is. De oorspronkelijke taxonomie was biologisch, inmiddels wordt de term in bredere zin gebezigd.