Temperatuur

Icoontje doorverwijspaginaZie Temperatuur (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Temperatuur.

Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is. Natuurkundig gezien is het een maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie per molecuul, plus de beweging van atomen in moleculen. Het woord wordt ook specifiek gebruikt in de betekenissen koorts en buitenluchttemperatuur.