Toevalsgenerator

Een toevalsgenerator is een instrument dat, of een methode die toevalsgetallen produceert.

Een toevalsgetal is een getal aselect gekozen tussen twee grenzen, zodanig dat ieder getal tussen die grenzen een evengrote kans maakt te worden getrokken. Een toevalsgetal is dus onvoorspelbaar en in een lange reeks toevalsgetallen bestaat geen regelmaat of patroon en komt elk mogelijk getal ongeveer even vaak voor. Een toevalsgenerator produceert aselecte trekkingen uit een homogene kansverdeling, een kansverdeling op een eindig aantal mogelijkheden, met voor elke mogelijkheid dezelfde kans, waarbij de trekkingen onderling onafhankelijk zijn.

Het blijkt in de praktijk moeilijk een reeks toevalsgetallen te laten maken door een proefpersoon. Mensen hebben de neiging zich te laten leiden door idee├źn over regelmaat en willekeur. Als gevolg daarvan worden reeksen als '2 2 2 2' en '1 2 3 4' al snel vermeden, terwijl in een reeks werkelijke toevalsgetallen ook dergelijke opeenvolgingen voorkomen. Een toevalsgenerator is een mechanisme of een algoritme dat zich niet door subjectieve overwegingen zoals willekeur laat leiden.