Topleveldomein

Deel van de topleveldomeinen in West-Afrika. Complete wereldkaart

Een topleveldomein of TLD (letterlijk hoogste-niveaudomein) is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam. Het wordt door de ICANN onder andere toegekend aan onafhankelijke landen. Er wordt ook wel extensie of internetextensie gebruikt, maar dat is een verwarrende term omdat domeinnamen van rechts naar links uitgebreid worden en het woord extensie "uitbreiding" impliceert, en omdat er ook bestandsextensies zijn.

De meeste Belgische sites hebben .be als laatste deel van hun domeinnaam, terwijl dat bij Surinaamse domeinen .sr is en bij Nederlandse websites .nl. Dit type TLD bestaat uit 2 letters en is ontleend aan ISO 3166-1.

Door een beslissing van ICANN in 2011 wordt het mogelijk om een eigen, generiek TLD aan te vragen en de domeinnamen daarop zelf te verdelen.[1] Het new gTLD-programma is gestart begin 2012. De bedoeling is dat tegen eind 2013 de eerste van honderden nieuwe domeinextensies beschikbaar komen voor registratie. Voorbeelden hiervan zijn .vlaanderen, .brussels, .frl (Friesland). Sinds 27 maart 2015 ook .amsterdam.[2] Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft bij ICANN gTLD .overheidnl aangevraagd. Het heeft de voor- en nadelen daarvan laten onderzoeken; de conclusie van de verkenning was dat het al met al niet beter of slechter is dan het gebruik van .nl, waaronder .overheid.nl.[3] Ook de Nederlandse politie heeft een gTLD aangevraagd en .politie is sinds 23 juni 2016 in de lucht.[4]