Trias
English: Triassic

EraPeriodeTijd geleden
(Ma)
CenozoïcumPaleogeenjonger
MesozoïcumKrijt66,0 – 145,0
Jura145,0 – 201,3
Trias201,3 – 252,2
PaleozoïcumPermouder
Indeling van het Mesozoïcum volgens de ICS.[1]
SysteemSerieEtageOuderdom (Ma)Lithostratigrafie
JuraOnderHettangienjongerLias
TriasBovenRhaetien201,3–208,5
Keuper
Norien208,5228
Carnien228235
MiddenLadinien235242
Muschelkalk
Anisien242–247,2
Buntsandstein
OnderOlenekien247,2–251,2
Indien251,2–252,2
PermLopingienChanghsingienouder
Zechstein
Indeling van het Trias volgens de ICS[2] en NW-Europese
lithostratigrafische namen. Cursieve ouderdommen zijn slechts indicaties.
Ligging van de continenten aan het begin van het Trias (249 Ma).[3]

Het Trias is een periode in de geologische tijdschaal van ongeveer 251,9 tot 201,3 miljoen jaar geleden (Ma). De naam wordt in de stratigrafie ook gebruikt voor het systeem van gesteentelagen met deze ouderdom. Het Trias is de vroegste periode van het era Mesozoïcum en volgt op het Perm, de laatste periode van het Paleozoïcum. Op het Trias volgt het Jura, de tweede periode van het Mesozoïcum. Het Trias van Noordwest-Europa bestaat uit drie duidelijk te onderscheiden eenheden van gesteentelagen: Buntsandstein, Muschelkalk en Keuper. De naam Trias betekent dan ook letterlijk driedeling.

In het Trias lagen bijna alle continenten verenigd in het supercontinent Pangea, aan het einde van het Trias begon dit echter op te breken. Het klimaat was wereldwijd droog en warm en het zeeniveau nog relatief laag. Aan zowel het begin als het einde van het Trias vond een belangrijke massa-extinctie plaats. Gedurende het Trias ontstonden veel nieuwe soorten, waaronder de eerste dinosauriërs en gevleugelde pterosauriërs, soorten koralen en vroege zoogdieren. Bij de planten verschenen de eerste zaadplanten in het Trias.