Tweeslachtigheid
English: Hermaphrodite

Parende wegslakken

Tweeslachtigheid of hermafroditisme is het verschijnsel dat een organisme zowel de mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen heeft. Hermafrodiet is afgeleid van de Griekse god Hermaphroditus. Als een tweeslachtig organisme zichzelf ook voort kan planten met louter eigen cellen, is er sprake van parthenogenese; een organisme dat maagdelijke voortplanting kent. Het bekendste voorbeeld hiervan is de wandelende tak. Het teken voor tweeslachtigheid is , een combinatie van de tekens voor mannelijke (♂) en vrouwelijke (♀).

Soms is het een genetische fout en functioneert slechts één of geen van beide organen. Slakken en regenwormen bijvoorbeeld zijn man en vrouw tegelijk, maar moeten wel paren om zich voort te kunnen planten. Ook in de plantenwereld komt het regelmatig voor.

Bij mensen komt volledige tweeslachtigheid niet voor, zodat hier intersekse een betere benaming is, al komt hermafrodiet nog voor in oudere literatuur.