Vervoermiddel

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt op een dromedaris

Een vervoermiddel, vervoersmodaliteit of transportmiddel is een technische constructie of inrichting die vooral dient om personen of goederen te verplaatsen, veelal in het verkeer.[bron?]

De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen die over land gaan. Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd.