Vervoermiddel

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt op een dromedaris
Houttransport op wagen, getrokken door twee koeien en een paard, Zwarte Woud, 1924
Erts-trein in Kosovo
Containerschip NYK Virgo op de Elbe

Een vervoermiddel of transportmiddel is een voortbeweegbaar object waarmee personen, andere levende wezens of goederen kunnen worden verplaatst. Dit object kan een rijdier zijn of een rijdend, varend, of vliegend, technisch geconstrueerd voorwerp. Het voorwerp kan door mankracht, een trekdier, mechanisch, of door windkracht worden voortbewogen. Afhankelijk van zijn grootte, kan een vervoerend object per keer één tot duizenden personen of stuks vee vervoeren, en wat betreft goederentransport variëren van een kruiwagen tot een goederentrein en een containerschip.

De term voertuig wordt over het algemeen gebruikt voor vervoermiddelen die over land gaan. Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd.