Vivisectie
English: Vivisection

  • deze zandkikker werd met chloroform verdoofd, voor vivisectie voor educatieve doeleinden plaatsvond.

    vivisectie (latijn: van vivus, leven en sectio, snijden) betekent letterlijk het snijden in of ontleden van een levend dier, maar heeft al sinds de 19e eeuw als betekenis: 'het nemen van proeven op levende dieren met wetenschappelijke doeleinden' [1]. de term vivisectie werd vooral in het verleden door tegenstanders gebruikt als scheldwoord voor het doen van dierproeven.

  • argumenten voor- en tegenstanders
  • geschiedenis
  • anti-beweging
  • wetgeving en regulering
  • zie ook

Deze zandkikker werd met chloroform verdoofd, voor vivisectie voor educatieve doeleinden plaatsvond.

Vivisectie (Latijn: van vivus, leven en sectio, snijden) betekent letterlijk het snijden in of ontleden van een levend dier, maar heeft al sinds de 19e eeuw als betekenis: 'het nemen van proeven op levende dieren met wetenschappelijke doeleinden' [1]. De term vivisectie werd vooral in het verleden door tegenstanders gebruikt als scheldwoord voor het doen van dierproeven.