Vivisectie
English: Vivisection

Deze zandkikker werd met chloroform verdoofd, voor vivisectie voor educatieve doeleinden plaatsvond.

Vivisectie (Latijn: snijden in levend weefsel) is het ontleden van een levend dier.

In meer algemene zin wordt meestal gesproken van dierproeven bij onderzoek waarbij van levende dieren gebruik wordt gemaakt. De term vivisectie werd vooral in het verleden door tegenstanders gebruikt als scheldwoord voor dierproeven in het algemeen.