Vluchtelingen in Nederland

Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Titel en samenvatting dekken de inhoud niet. Verwarrend gebruik van terminologie: een genaturaliseerde Nederlander is per definitie geen vluchteling (maar heeft migratie-achtergrond). POV woordgebruik zoals "stroom". Historie ontbreekt grotendeels (Hugenoten, koloniale verleden, wereldoorlogen). Is dit een poging een essay te schrijven? Inhoudelijk overlap met immigratie in Nederland
Dit sjabloon is geplaatst op 3 juli 2017.
Vraagteken

Er zijn in het midden van de jaren tien van de 21e eeuw zo'n 200 tot 250 duizend vluchtelingen in Nederland, ofwel gedefinieerd als mensen met een vluchtelingachtergrond. De meesten van hen zijn inmiddels genaturaliseerde Nederlanders. Er is een jaarlijkse toestroom van asielzoekers, dat zijn degenen die voor verblijfsstatus als erkende vluchteling in aanmerking willen komen. Het aantal asielverzoeken in Nederland heeft per jaar sterk gevarieerd. Zo waren het er in 1994 ruim 52.000, in 2004 en 2007 nog geen 10.000, terwijl er in 2015 49.500 nieuwe asielverzoeken inclusief gezinshereniging werden gedaan (59.100 inclusief herhaalde verzoeken). In 2018 werden ruim 30.000 asielverzoeken [1] ingediend. Vluchtelingen zijn in Nederland vaak onderwerp geweest van maatschappelijk en politiek debat.