Volt (eenheid)
English: Volt

Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van de volgende artikelen:
Microvolt, Millivolt, Kilovolt, Megavolt, Gigavolt

in dit artikel ingevoegd zouden moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt.

Als de tekst wordt ingevoegd, dienen die artikelen een redirect te worden (hier melden).

Grotere/kleinere eenheden
fac­tornaamsym­bool
10−6microvoltμV
10−3millivoltmV
1voltV
103kilovoltkV
106megavoltMV
109gigavoltGV

De volt (symbool van de eenheid volt is V) is de SI-eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning (potentiaalverschil). De eenheid is genoemd naar de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta (1745-1827). Deze vond in 1800 de eerste chemische batterij, de zuil van Volta, uit.

Bij een elektrische bron spreekt men van elektrisch potentiaalverschil, elektrische spanning of kortweg spanning als men het potentiaalverschil tussen beide polen bedoelt. Een veel gebruikte benaming voor potentiaalverschil is voltage.

De volt is gedefinieerd als het potentiaalverschil over een geleider als een stroom van 1 ampère daarin een vermogen van 1 watt in warmte omzet. De eenheid is ook gelijk aan 1 joule per coulomb.

Uitgedrukt in SI-basiseenheden is dat:

De vermenigvuldigingsfactoren uit het SI-stelsel worden ook voor volt gebruikt: men spreekt over μV (microvolt, 10−6), mV (milli-, 10−3), kV (kilo-, 103), en MV (mega-, 106).