Vrijheid van meningsuiting

 • freedom of speech, een schilderij van norman rockwell uit 1943

  vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

  vrijheid van meningsuiting wordt vaak beschouwd als een integraal concept in democratieƫn. de vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de universele verklaring van de rechten van de mens[1] en in het europees verdrag voor de rechten van de mens.

  de wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. het nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.

 • rechtsbronnen
 • vrijheid van meningsuiting en het internet
 • een "recht om te beledigen"?
 • beperkingen
 • literatuur
 • zie ook
 • wikisource

Freedom of Speech, een schilderij van Norman Rockwell uit 1943

Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

Vrijheid van meningsuiting wordt vaak beschouwd als een integraal concept in democratieƫn. De vrijheid om zonder angst voor vervolging je mening te kunnen uiten staat expliciet vermeld in de Universele verklaring van de rechten van de mens[1] en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.