Wagen
English: Wagon

Wagen Metropolitan Railway
Door ossen voortgetrokken ladderwagen
Saksische boerenwagen, Emsland
Platte aanhangwagen, Nederrijn
Een mobile home
Klasse vijf zeilwagen
Tractor met een janplezier
Pronkwagen van de zus van de koning van Pruisen, 1932
Wagonette uit Luxemburg

Een wagen is een vervoermiddel op meer dan twee wielen. Dit in tegenstelling tot een kar, die slechts twee wielen heeft. Een wagen kan lopend geduwd of getrokken worden (kinderwagen), door een motor aangedreven worden (vooral in Vlaanderen wordt een auto vaak 'wagen' genoemd) of door een of meer trekdieren getrokken worden. Verder bestaan er spoorwagens of wagons.