Waterstofsulfide

Waterstofsulfide
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van waterstofsulfide
Structuurformule van waterstofsulfide
Molecuulmodel van waterstofsulfide
Molecuulmodel van waterstofsulfide
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
H2S
IUPAC-naamwaterstofsulfide
Andere namenzwavelwaterstof
Molmassa34,08088 g/mol
SMILES
S
InChI
1S/H2S/h1H2
CAS-nummer7783-06-4
EG-nummer231-977-3
PubChem402
BeschrijvingKleurloos, sterk geurend gas
Vergelijkbaar metdimethylsulfide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarDrukhouderToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnenH220 - H280 - H330 - H400
EUH-zinnengeen
P-zinnenP210 - P260 - P273 - P284 - P310 - P410+P403
MAC-waarde2,3 mg/m³
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestandgasvormig
Kleurkleurloos
Dichtheid1,5392 × 10−3 g/cm³
Smeltpunt−85,5 °C
Kookpunt−60,33 °C
Vlampunt−82,4 °C
Dampdruk1,79 × 106 Pa
Oplosbaarheid in water3,6 g/l
Slecht oplosbaar inwater
Geometrie en kristalstructuur
Dipoolmoment0,97 D
Evenwichtsconstante(n)Kz1 = 8,9 × 10−8 pKz1=7,05
Kz2 = 1,1 × 10−12 pKz2=11,96
[1]
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Waterstofsulfide (H2S), soms zwavelwaterstof (verouderd) genoemd, is een sterk ruikend giftig gas dat vooral bekend is als de oorzaak van de geur van rotte eieren. Het ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten (die cysteïne en methionine bevatten). Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen, maar bij langdurige blootstelling of hoge concentraties gaat de intensiteit van de geurgevoeligheid achteruit. Door de giftigheid ervan is het inademen van ook lage concentraties waterstofsulfide gedurende langere tijd gevaarlijk.

Waterstofsulfide komt voor in 'zuur' aardgas en ook in darmgassen, onder meer als afbraakproduct van uien en knoflook.