Wereldwonderen

 • zie artikel zie zeven wereldwonderen van de antieke wereld voor de klassieke zeven wereldwonderen
  de piramide van cheops, het enige van de oorspronkelijke 'zeven wereldwonderen' dat nog overeind staat
  de new7wonders of the world, van boven naar beneden en links naar rechts: chichén itzá (mexico), cristo redentor (brazilië), chinese muur (china), machu picchu (peru), rotswoningen in petra (jordanië), taj mahal (india) en colosseum (italië).

  wereldwonder is een benaming voor opmerkelijke natuurlijke of door de mens geconstrueerde bouwwerken of gebieden, die door diverse instanties of personen worden onderscheiden. de wereldwonderen worden meestal niet afzonderlijk benoemd, maar gepresenteerd in een overzicht van zeven bouwwerken of gebieden, de zeven wereldwonderen.

  een bekende en meest gebruikte lijst is die van de griek antipater van sidon, die rond 140 voor christus leefde.[1] hij noemde zeven bouwwerken op zijn lijst, waarna het gebruikelijk werd om dit aantal voor toekomstige lijsten aan te houden.[1][2]

  van antipaters wereldwonderen bestaat alleen de piramide van cheops nog. deels om die reden hebben verschillende auteurs in de loop van de tijd aangepaste lijsten opgesteld. daarnaast ontstonden specifiekere lijsten met bijvoorbeeld de (bouwkundige) wereldwonderen van de middeleeuwen of van de moderne tijd, evenals lijsten met natuurlijke wereldwonderen. de new7wonders foundation nam begin 21e eeuw het initiatief om met verkiezingen via internet nieuwe wereldwonderen vast te stellen, de new7wonders of the world (2007) en new7wonders of nature (2011). daarnaast bestaan er overzichten per land of stad, die door nationale overheden of particuliere organisaties worden opgesteld. enkele van deze lijsten staan hieronder opgesomd.

 • achtste wereldwonder
 • overzicht
 • zie ook
 • externe link

Zie artikel Zie Zeven wereldwonderen van de antieke wereld voor de klassieke zeven wereldwonderen
De Piramide van Cheops, het enige van de oorspronkelijke 'zeven wereldwonderen' dat nog overeind staat

Wereldwonder is een benaming voor opmerkelijke natuurlijke of door de mens geconstrueerde bouwwerken of gebieden, die door diverse instanties of personen worden onderscheiden. De wereldwonderen worden meestal niet afzonderlijk benoemd, maar gepresenteerd in een overzicht van zeven bouwwerken of gebieden, de zeven wereldwonderen.

Een bekende en meest gebruikte lijst is die van de Griek Antipater van Sidon, die rond 140 voor Christus leefde.[1] Hij noemde zeven bouwwerken op zijn lijst, waarna het gebruikelijk werd om dit aantal voor toekomstige lijsten aan te houden.[1][2]

Van Antipaters wereldwonderen bestaat alleen de Piramide van Cheops nog. Deels om die reden hebben verschillende auteurs in de loop van de tijd aangepaste lijsten opgesteld. Daarnaast ontstonden specifiekere lijsten met bijvoorbeeld de (bouwkundige) wereldwonderen van de Middeleeuwen of van de moderne tijd, evenals lijsten met natuurlijke wereldwonderen. De New7Wonders Foundation nam begin 21e eeuw het initiatief om met verkiezingen via internet nieuwe wereldwonderen vast te stellen, de New7Wonders of the World (2007) en New7Wonders of Nature (2011). Daarnaast bestaan er overzichten per land of stad, die door nationale overheden of particuliere organisaties worden opgesteld. Enkele van deze lijsten staan hieronder opgesomd.