Wetenschappelijke methode

Voorblad van René Descartes Discours de la Méthode uit 1637
1rightarrow blue.svg Zie ook Wetenschap voor een lijst van kenmerken van de wetenschappelijke methode in de praktijk

De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren in de wetenschap. De gevolgde methodes variëren tussen de formele, empirische en sociale wetenschappen. Binnen de verschillende vakgebieden ontwikkelen zich, soms na lange discussies, inzichten en gevolgde methoden. Nauwkeurigheid (accuratesse) en logisch redeneren zijn binnen alle wetenschappen een vereiste. Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt vaak aanvankelijk opportunistisch gewerkt door van alles te proberen of het werkt, waarna toetsing aan strenge criteria later volgt.[1]