Anticonceptie | geschiedenis

Geschiedenis

Anticonceptiemiddelen werden op het einde van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw gepropageerd door neomalthusianisten zoals Jan Rutgers en Aletta Jacobs (cf. de oprichting van de Nieuw-Malthusiaanse Bond in Nederland in 1882). Met het oog op de rasverbetering pleitte Rutgers ook voor vrijwillige en zo nodig opgelegde contraceptie of een baringsverbod voor de verpauperde bevolking.

Met de uitvinding van de pil nam het gebruik van anticonceptiemiddelen in de jaren zestig van de 20e eeuw een hoge vlucht in het Westen. In Nederland was de pil echter tot 1969 alleen 'op medische indicatie' beschikbaar. Tot dat jaar was ook de openlijke verkoop van andere voorbehoedmiddelen nog officieel verboden.[1]