Oorsprong van het leven | wetenschappelijke benadering

Wetenschappelijke benadering

Oersoep als begin van het leven

1rightarrow blue.svg Zie Abiogenese en Oersoep voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Hoe het eerste begin van het leven is ontstaan, is nog altijd een onduidelijk punt. Men neemt aan dat dit eerste leven in een soort 'oersoep' is ontstaan. De experimenten van Stanley Miller en Ilya Prigogine hebben wel enig licht hierop geworpen. Er zijn verscheidene richtingen binnen de wetenschappelijke discussie die de nadruk bij de oorsprong van het leven leggen bij het ontstaan van RNA (Manfred Eigen), eiwitten, enzymen of een allereerste celmembraan-afbakening van verschillende van deze organische elementen.

Volgens de evolutietheorie en ook door daaropvolgend onderzoek aan fossielen en onderlinge vergelijking van het DNA van vele levensvormen is het meest waarschijnlijk dat leven van eenvoudige cellen is uitgegroeid tot de huidige waaier van vele verschillende soorten.

Het leven kwam van buiten de Aarde

1rightarrow blue.svg Zie Panspermie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Er bestaat ook de opvatting dat het leven een besmetting uit de ruimte is. Volgens de panspermie-hypothese zou het leven ooit ergens in het heelal ontstaan zijn en heeft het zich naar andere hemellichamen en ook naar de Aarde verspreid. Hoe het leven buiten de Aarde zou zijn ontstaan, blijft onduidelijk. Critici van deze hypothese brengen naar voren dat het alleen een opschuiving van het probleem is. De hypothese biedt een langere periode en een veelheid van mogelijke locaties voor bijvoorbeeld abiogenese.

In een andere variant wordt aangenomen dat al het bestaande in de tijd onbegrensd (eeuwig) is. Daarmee is de vraag naar het begin zinloos geworden. In dat geval is het leven niet gecreëerd, maar heeft het leven altijd al bestaan. Deze theorie hangt samen met de "steady-statetheorie" van Fred Hoyle, die ook een eeuwig bestaand heelal aannam. Deze theorie was in de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw redelijk populair.

Volgens de "bigbangtheorie" heeft het heelal een beginpunt in de tijd. Dit maakt de steady-statetheorie onaannemelijk, hoewel er ook filosofen zijn die meer dan één heelal veronderstellen. De verschillende heelallen zouden ontstaan en vergaan, ook tegelijkertijd in andere dimensies kunnen bestaan, en door singulariteiten leven aan elkaar overdragen, in die (niet algemeen aanvaarde) visie kan het weer wel.

Abiogenese op andere planeten

1rightarrow blue.svg Zie ook Astrobiologie

Een duidelijk beeld van de abiogenese van het leven op aarde is ook van belang voor de vraag of er leven is of kan ontstaan op andere planeten.