Oorsprong van het leven | geschiedenis

Geschiedenis

In de oudheid nam men aan dat het leven door de goden of een oergod geschapen was. Onder de Griekse filosofen waren er, die generatio spontanea of spontane voortbrenging aannamen, en bijvoorbeeld geloofden dat insecten, muizen en vissen uit modder en rottende stoffen ontstonden. Vooral Aristoteles was een aanhanger van deze theorie. Dit werd tot in de 19e eeuw aangenomen, totdat Louis Pasteur in 1864, vijf jaar nadat Charles Darwin The origin of species publiceerde, aantoonde dat leven alleen uit leven kan voortkomen.