Psychotherapie | scholen

Scholen

Binnen de psychotherapie bestaan er verschillende scholen. Een dergelijke school bepaalt:

  • het denkkader van waaruit de therapie plaatsheeft
  • de methodieken die tijdens de therapie worden toegepast
  • aan welke voorwaarden de therapeut moet voldoen

Deze scholen vinden hun weerslag in verschillende therapeutische beroepsverenigingen. Een belangrijke Europese organisatie die het beroep van psychotherapeut tracht te reguleren is de EAP (European Association of Psychotherapy).