Wet van Gauss | differentiaalvorm
English: Gauss's law

Differentiaalvorm

In differentiële vorm wordt de vergelijking:

waarin de divergentie van het elektrische veld is en de elektrische ladingdichtheid.

Diëlektricum

In een diëlektricum kan de wet van Gauss voor de elektrische verplaatsing toegepast worden:

Daarin is de vrije elektrische ladingdichtheid exclusief de dipolen die in het materiaal liggen.

Als wordt uitgedrukt in C/m2, is de eenheid van C/m3.

Voor een lineair materiaal wordt de vergelijking:

,

waarin de van onafhankelijke elektrische permitiviteit is.

Is ook onafhankelijk van de plaats, dan kan dit worden herschreven als:

.