Wikipedia:Bronvermelding | hoe kan bronvermelding plaatsvinden?

Hoe kan bronvermelding plaatsvinden?

Onderaan een artikel zal vaak een lijst staan (lijst van geraadpleegde bronnen) die inzichtelijk maakt waar de inhoud van een artikel aan is ontleend. De lijst van geraadpleegde bronnen maakt deel uit van het artikel. Deze hoort daarom niet in een sjabloon geplaatst te worden.

Bij controversiële beweringen dient een noot geplaatst te worden. Wees hier voorzichtig mee! Wikipedia is een encyclopedie, geen opinieforum. Controversiële beweringen horen in een encyclopedie niet thuis.

'bibliografie' en 'literatuurlijst'

Het gebruik van de termen bibliografie en literatuurlijst kan tot verwarring leiden. Aan te raden is voor het aanduiden van de geraadpleegde bronnen '(lijst van) Geraadpleegde bronnen' te gebruiken. In geval van een biografie kunnen de termen bibliografie en literatuurlijst namelijk ook betrekking hebben op de geschriften van de beschreven persoon. Ook kan met de termen literatuurlijst en bibliografie gedoeld worden op geschriften die over het onderwerp verschenen zijn maar niet geraadpleegd zijn. Voor belangrijk geachte maar niet geraadpleegde werken kan de aanduiding '(overige) belangrijke literatuur over...) worden gebruikt. Voor geschriften van een beschreven persoon kan de aanduiding ' Werken van...' worden gekozen.